Liszt Ferenc Pécsett

2006-ban Liszt Ferenccel kapcsolatban két jeles évfordulót is számon tart a magyar zenetörténet. 120 éve, 1886. július 31-én halt meg a nagy magyar zeneszerző. 160 éve, 1846. október 25-én magyarországi turnéja során - Scitovszky János pécsi püspök meghívására Liszt Ferenc városunkba látogatott. Ez a második dátum különösen kedves nekünk, pécsieknek.

Vegyük sorra a nagy sikerű pécsi koncert eseményeit: október 17-én Liszt Ferenc Szekszárdra érkezett barátjának, báró Augusz Antal, Tolna vármegyei alispánnak az invitálására. Október 18-án a szekszárdi vármegyeháza nagytermében nagy sikerű koncertet adott. A szekszárdi ünnepségen megjelent a pécsiek küldöttsége Witt Jánosnak, a pécsi székesegyház kiváló hegeűsének vezetésével. Ünnepélyesen felkérték a nagy zeneköltőt és zongoravirtuózt a pécsi hangverseny megtartására. A mester készségesen eleget tett a felkérésnek.

Trebbin Agost. List Ferenc PécsettOktóber 24-én indult el Liszt Ferenc Szekszárdról Pécsre báró Augusz Antal és Petrichevics Horváth Lázár, a "Honderű" szerkesztőjének társaságában. Útközben egy éjszakára megszálltak Nádasdon, a püspök nyaralójában.
Másnap, október 25-én Liszt Ferenc Nádasdról négyes fogaton Pécsre érkezett, hol Scitovszky püspöki rezidenciájának vendgszeretetét élvezte három napon keresztül. Liszt első pécsi hangversenyét a Mária utcai régi Oertzen-féle színházban tartotta. Pécs régebbi színháza a Bíróság helyén, a Széchenyi és Mária utca sarkán állott. A délutáni koncerten ott volt a megye és Pécs városának elitje. Többek között a németbólyi Batthyányiak, gróf Batthyány Kázmér és Scitovszky püspök teljes udvartartásával. A nagy sikerű hangversenyt a Rákóczi-induló vérpezsdítő akkordjai zárták. A hangverseny után, este Majláth helyettes főispán adott fényes vacsorát és fogadást az ünnepelt zeneszerző tiszteletére. Liszt Ferenc ezen a nevezetes vacsorán szerzett tudomást arról, hogy a Pécs-budai temetőnek nincs kápolnája (a régi temető a jelenlegi Balokány-liget nyugati részét foglalta el).

Október 26-án délelőtt, a Fő utcai (Király utca) Hattyú fogadó dísztermében megtartott hangverseny bevételét Liszt Ferenc teljes egészében a pécsi temetőkápolna javára ajánlotta fel. A második pécsi koncert után ismét a püspök adott díszebédet. A délután több pécsi előkelőségnél tett látogatással telt el. A harmadik napon, október 27-én Liszt Ferenc a székesegyházat kereste fel. A dóm nagyszerű orgonáját Liszt szakavatott kézzel szólaltatta meg, mintegy félórás játékkal kápráztatva el a templomot zsúfolásig megtöltő pécsi közönséget.

Scitovszky püspök nagy búcsúebédet adott híres vendége tiszteletére. Az ebéden részt vett az akkori Pécs társadalmi életének minden kiválósága. Társalgás közben előjött a szó a székesegyház restaurálásáról és az avatási ün népségről. Az ebéd után rvid séta következett a püspöki palota kertjében, amely után Liszt Ferenc nagyszerű bejelentéssel lepte meg a nagyszámú vendégsereget, mely szerint a székesegyház felavatására ünnepi misét komponál, és minden honoráriumról lemondva, a zeneművet felajánlotta a székesegyháznak. A bejelentést nagy ováció fogadta.

Sajnos a pécsiek nagy bánatára mégsem "Pécsi mise" lett a nagyszerű zeneműből, hanem "Esztergomi mise". Történt ugyanis, hogy a pécsi székesegyház restaurálása elhúzódott, és időközben Scitovszky Jánosból Magyarország hercegprímása lett, akinek szkhelye tudvalevőleg Esztergomban van.
Az Esztergomi ünnepi mise gondolata tulajdonképpen Pécsett fogant meg, amelyet Liszt Ferenc végül is 1855-ben Weimarban komponált meg. Így kapcsolódott össze Pécs városa a nagy magyar zeneszerző halhatatlan alkotásával.

English
Utolsó frissítés:
24-07-2024