Szakmai érettségi jegyzet balett tantárgyból. Írta: Rónay Márta balettmester

Szakmai érettségi jegyzet balett tantárgyból

Írta:
Rónay Márta
balettmester

Nyújtott battement-ok

1. Battement tendu:
A szó a francia megfeszített szóból származik, amely jól kifejezi a gyakorlat jellegét. A battement tendu kicsúsztatása nagyon erőteljes, feszített lábbal történik, szinte megnyomjuk, végig súroljuk a földet, zárási szintén nagyon erőteljes.
Battement tendu a balett-órák elengedhetetlen gyakorlata rúdnál is, középen is. Végezhetjük minden irányba (előre-oldalra-hátra) és minden pózban (effacée-croisé-écarté) kis és nagy kartartásokkal vagy arabesque kézzel, rúd mellett és középen.
Battement tendu pliével: a tendu egyik gyakori változata, ékkor a zárás egy nagyon tartott és erőteljes demi plié-ben történik. Ezt is az előbb felsorolt irányokban és kartartásokkal végezhetjük.
Battement double tendu: a tendu-nek az a változata, amikor a nyitás és zárás menetét egy sarokletevéssel szakítjuk meg II., illetve IV. pozícióban.
Történhet ez a saroklehelyezés demi plié-ben is, ilyenkor pliés double tendu-nek nevezzük. (double - dupla)
Battement tendu marché: főképpen a középgyakorlat tendu kombinációinak fontos eleme. Marché azt jelenti: marsírozva, menetelve. Ez oldalra váltott lábbal végzett battement tendu.
Áltálában szemben (en face) és sorozatban (en suite) végezzük.
Fontos a fejkíséret: hátrafelé haladva mindig az álló láb felé, előre haladva pedig a szabad láb felé nézünk.
Végezhetünk battement tendu-t 1/8, 1/4 és fél-fordulatokkal. Ezt nevezzük battement tendu en tournant-nak. En tournant azt jelenti: fordulva. Végezhetjük ezt en dehors (a szabad láb felé fordulva) és en dedans (álló láb felé fordulva).
A fordulás mindig a kicsúsztatással egyidejűleg történik.
Battement tendu demi és grand rond-dal: a tendu nyitása után lábunkat a földön tartva leírhatunk 1/4 vagy félkört, majd ezt követi a zárás.
Az 1/4 körzést demi rond-nak, a felkörzést grand rond-nak nevezzük. Lehet ezt teljesen megállítás nélkül csinálni azonnal zárva, vagy a nyitás után, vagy a körzés után megállítva.
Battement tendu passé par térre: I. pozíción keresztül előre-hátra csúsztatott tendu (passé = áthaladni, pár térre = földön).
A battement tendu minden formáját általában 2/4-es zenére végezzük.

2. Battement tendu jeté:
Míg a battement tendu mindig a földön marad, addig a battement tendu jété-t - a tendu-höz hasonló erős csúsztatással - megemeljük 35°-ra, majd erővel zárjuk I. vagy V. pozícióba, nyújtva vagy pliébe. (jeté = dobni)
Irányai és kartartásai megegyeznek a tendu-nél leírtakkal.
Létezik battement tendu jeté marché és battement tendu en tournant is, pontosan a tendu-nél leírt szabályokkal.
Ezen kívül ismerünk battement tendu jeté pointé-t.
Ez az a forma, amikor a 35°-ra feldobott lábat nem zárjuk be azonnal, hanem először nagyon feszített spiccel megütjük a földet, majd onnan felpattanva visszakerül a láb újra 35o-ra, és csak ezután következik a zárás. Amikor a földet kétszer egymás után ütjük meg, battement tendu jeté double pointéről beszélünk.
Battement tendu jeté balançoir: hasonló a battement tendu passé par terre-hez, csak ebben az esetben a lábat elöl és hátul 35°-ra lendítjük, (balançoir franciául hinta).
Battement tendu jeté demi illetve grand rond-dal: a feldobott jeté-t demi rond-nál 1/4, grand rond-nál 1/2 35°-ön végzett körzés után zárjuk. Mindkettő történhet en dehors és en dedans.
Battement tendu jeté developpé: a jeté-nek azon formája, amikor a láb nem egyenes úton, nyújtva kerül 35°-os magasságba, hanem egy gyors felhúzással sur le cou de pied-n keresztül. (developpé = kibontani, kibontakoztatni).
A jeté erőteljes staccato jellege ebben az esetben is megmarad.
Battement tendu jeté enveloppé: az előbbi variáns fordítottja: a nyújtva kidobott lábat nem nyújtva, hanem - sur le cou de pied-n keresztül - behúzva zárjuk V. pozícióba. Ezt a gyakorlatot retiré-nek is nevezik (retiré = visszahúz igéből).
A battement tendu jeté mindegyik formája 2/4-es zenére történik.

3. Grand battement jeté-k: nagy dobást jelent (grand - nagy).
A dobás battement tendu helyzeten keresztül 90°-ra vagy afölé történik.
A dobást nagy erővel, gyorsan, a zárást ugyanezen az úton erősen fékezve, a földre érés előtti pillanatban lelassítva kell végrehajtani. Grand battement jetét rúdnál és középen, minden irányba és minden nagy pózban, valamint arabesque-ekben lehet csinálni. Kis kartartásokat nem szokás használni. A battement tendu jeté-hez hasonlóan van: grand battement jeté marché és grand battement jeté en tournant:
Mindkettőnél érvényesülnek a korábban leírt szabályok, csupán a jeté magasságában különbözik a battement tendu jeté-től.
Ugyanez vonatkozik a grand battement jeté balançoir és a grand battement jeté pointé-re is.
Double pointé-t is csinálhatunk. Létezik grand battement jeté demi (fél) illetve grand rond-dal is.
Természetesen az összes felsorolt grand battement jeté fajtát lehet plié-be is zárni.
A grand battement jeté developpé-nál és enveloppé-nál a láb nem sur le cou de pied-n, hanem passé helyzeten keresztül nyílik, illetve záródik.
Sima grand battement jeté-t és grand battement developpé-t csinálhatunk lábmegtartással. Ilyenkor a feldobott lábat igyekszünk a dobás legmagasabb pontján megtartani meghatározott ideig, s csak azután kerül sor a zárásra.
Ennek a gyakorlatnak a célja a combizom erősítése, hogy adagiok-ban, pas de deux-kben ne okozzon problémát a különböző nagy pózok megtartása akár hosszabb ideig sem.
A grand battement jeté különböző formáit 2/4-es vagy 3/4-es zenére végezzük.

4. Battement pour batterie: a frappé gyakorlatok egy eleme. Az oldalt 35°-on tartott lábat nyújtva hozzáütjük az állólábhoz, majd onnan kipattanva újra 35°-ra emeljük.
Ezt a gyakorlatot féltalpon állva végezzük.
Célja elsősorban a battu-vel végzett kisugrások előkészítése, a két láb gyors összeütésének megéreztetése, de színesíti, változatossá teszi a frappé kombinációt is.
Lehet 2 vagy 3 ütést folyamatosan is csinálni úgy, hogy az ütések között a szabad láb csak éppen megkerüli az állólábat, és csak a 2., illetve 3. ütés után kerül sor a láb 35°-ra nyitására. 2/4-es zenére végezzük.
Tartalom:
Bevezető
Plié, relevé
Battement
Nyújtott battement-ok
Hajlított battement-ok
Fondu
Soutenu
Rond de jambe par terre
Rond de jambe en l'air
Demi és grand rond-ok
Klasszikus balett pózai
Croisé
Effacé
Écarté
Allongé pózok
Attitűdé pózok
Temps lié
Összekötölépések
Pas de bourrée
Fouetté
Tour sur le cou-de-pied
Kis allegro-k
Két lábon végzett kis ugrások
Két lábról egy lábra történő ugrások
Egy lábról két lábra érkező ugrások
Egy lábról egy lábra érkező ugrások
Petit jeté
Ballonné
Battu-k
Battu-vel végzett kis ugrások
Nagy allegro-k
Grand jeté-k
Grand jeté pas-de chat
Jeté entrelacé
Saut de basque
Grand pas de chat-k
Grand cabriole ouvert
Grand cabriole fermé
Jeté fondu
Grand sissonne ouvert
Grand sissonne fermé
Diagonál tourok
Port de bras
Tour lent
Grand tourok
Utolsó frissítés: 19-06-2024

Itt lehet olvasni friss híreket a balettről


Home | DanceMelody.com in English
Jegyzet a művészeti szakközépiskolák táncművészeti tagozatain balettet és balettelméletet oktató pedagógusok számára
a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány tamogatásával jött létre