Szakmai érettségi jegyzet balett tantárgyból. Írta: Rónay Márta balettmester

Szakmai érettségi jegyzet balett tantárgyból

Írta:
Rónay Márta
balettmester

Rond-ok

A szó körzést jelent. Többféle lábkörzést ismerünk, ezek némelyike állandó gyakorlata a rúdgyakorlatnak, mint például a rond de jambe par terre, mások viszont gyakori elemei más gyakorlatoknak. Jó kombinációs lehetőséget kínálnak. Pl.: demi és grand rond-ok, rond de jambe en l'air stb.

1. Rond de jambe par terre
Neve azt jelenti: lábkörzés a földön. A rúdgyakorlat rendjében a battement tendu jeté gyakorlat után és a fondu előtt - önálló gyakorlatként - szerepel. Ez egy olyan elem, melynek során szabad lábunkat I. pozíción keresztülcsúsztatva egy szabályos félkört rajzolunk a földre a spiccünkkel. A földről a lábat nem szabad egyetlen centire sem felemelni. A körzést két irányba végezhetjük: en dehors (kifelé) és en dedans (befelé). Variánsai: rond de jambe par terre plié-vel.
Ennek a fajtának a lényege a következő: lábunk átcsúsztatása I. pozíción, plié-ben történik, majd a rond megkezdésekor a plié-ből lassan felemelkedünk. Az állóláb teljes térdnyújtása a félkör befejezésekor következik be. A plié-s rond de jambe par terre-t általában kézkísérettel - azaz egy fél por de bars-val - csináljuk.
Egy másik fajtája ennek a gyakorlatnak a grand rond de jambes par terre. Ebben az esetben az I. pozíción történő átcsúszás alatt, valamint egy oda és egy vissza rond alatt végig plié-ben maradunk. En dehors formáját, a plié-s par terre-hez hasonlóan, kézzel egy fél port de bras-val kísérjük, a másik grand rond alatt pedig kezünket II. pozícióban tartjuk. En dedans formáját gyakran kísérjük fordított karkísérettel: II. pozícióból III., majd I. pozíción keresztül visszavezetjük a kezünket II. pozícióba. A grand rond de jambe par terre-hez erős felsőtestkíséret is tartozik. Amikor a lábunk elöl van, lapockából erősen hátrahajlunk, amikor lábunk hátra ér, törzsből kissé előredőlünk. Oldalra fordított fejünket is kissé előre, illetve hátra döntjük.

A grand rond de jambe par terre egyik gyakori variánsa a grand rond de jambe par terre hajlással.
Ennél az előbb ismertetett módon végrehajtott grand rond de jambe par terre után egy hajlást iktatunk a mozdulatsorba. En dehors-nál többnyire plié-s állólábon előrehajolva kissé előrecsúszunk, majd a térdet kinyújtva és a szabad lábat elöl tendu helyzetben tartva egy hátrahajlást végzünk. En dedans végrehajtott gyakorlatnál pedig lecsúszunk hátra, majd visszajőve állólábbal demi plié-ben állva vagy a térdet kinyújtva hátrahajlunk. A lecsúszásnál vigyázni kell arra, hogy súlypontunk az állólábunk fölött maradjon, és testünk a kicsúsztatott lábunk folytatása legyen és azzal egy egyenes ferde vonalat alkosson.

Itt kell említeni egy olyan elemet, mely nem a par terre (földön történő) körzések körébe tartozik ugyan, mégis a rond de jambe par terre gyakorlatok egyik fontos, gyakran alkalmazott eleme, ez a grand rond de jambe jeté.
Itt a körzés a levegőben történik, és mint a neve is mutatja ez egy körzés lábdobással. Ennek is van en dehors és en dedans iránya. En dehors formájában egy elöl 45°-os kis attitud-del kezdődik, majd a láb oldalra 90°-ra kerül, onnan az elöl és hátul irány között 90° fölé emelkedik, majd a legegyenesebb úton kerül a földre hátra tendu helyzetbe.
Mindez gyorsan, egyetlen dobással történik, de meg is lehet állítani a lábat elöl kis attitude-ben, és onnan indul a dobás. En dedans grand rond de jambe jeté-nél minden pontosan úgy történik, mint az en dehors-nál, csak fordítva.

A rúdnál végzett rond de jambe par terre gyakorlatot az eddig felsorolt elemek kombinációja alkotja, más elemek felhasználása mellett.
A rond de jambe par térre összes fajtáját természetesen középen is végre lehet hajtani. Középgyakorlatban a sima és plié-s par terre-t en tournant is végezhetjük 1/8, 1/4 vagy félfordulatokkal. Ilyenkor a fordulás mindig a rond megkezdése pillanatában történik, az I. pozíción való keresztülcsúszás helyben, fordulás nélkül van.
Rond de jambe par terre - Demi-rond
Tartalom:
Bevezető
Plié, relevé
Battement
Nyújtott battement-ok
Hajlított battement-ok
Fondu
Soutenu
Rond de jambe par terre
Rond de jambe en l'air
Demi és grand rond-ok
Klasszikus balett pózai
Croisé
Effacé
Écarté
Allongé pózok
Attitűdé pózok
Temps lié
Összekötölépések
Pas de bourrée
Fouetté
Tour sur le cou-de-pied
Kis allegro-k
Két lábon végzett kis ugrások
Két lábról egy lábra történő ugrások
Egy lábról két lábra érkező ugrások
Egy lábról egy lábra érkező ugrások
Petit jeté
Ballonné
Battu-k
Battu-vel végzett kis ugrások
Nagy allegro-k
Grand jeté-k
Grand jeté pas-de chat
Jeté entrelacé
Saut de basque
Grand pas de chat-k
Grand cabriole ouvert
Grand cabriole fermé
Jeté fondu
Grand sissonne ouvert
Grand sissonne fermé
Diagonál tourok
Port de bras
Tour lent
Grand tourok
Utolsó frissítés: 24-07-2024

Itt lehet olvasni friss híreket a balettről


Home | DanceMelody.com in English
Jegyzet a művészeti szakközépiskolák táncművészeti tagozatain balettet és balettelméletet oktató pedagógusok számára
a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány tamogatásával jött létre