Szakmai érettségi jegyzet balett tantárgyból. Írta: Rónay Márta balettmester

Szakmai érettségi jegyzet balett tantárgyból

Írta:
Rónay Márta
balettmester

Temps lié

A temps lié franciául kb. azt jelenti: folyamatos lépés. A temps lié a pózok (croisé és á la seconde) folyamatos, összehangolt kötésére szolgáló iskolagyakorlat.

Fontos a láb, a kezek és a fej koordinált mozgása, ezért nagy jelentoségu különböző formáinak pontos elsajátítása és gyakorlása. Fejleszti a koordinációs készséget.

Formáinak különbözo nehézségi foka feladatot ad az első évfolyamtól egészen a legfelsobb évfolyamokig a balettképzésben résztvevoknek. Minden temps lié formában közös a jellegzetes temps lié kéz. Az összes temps lié-t lehet előre és visszafelé (hátra) végezni. Nagyon fontos az előre végrehajtott temps lié oldalra-lépésénél a tenyerek lefelé forgatása, valamint a visszanézés a szabadláb irányába.

Hátra temps lié-nél, oldalra lépéskor a karok kereken maradnak II. pozicióban, és fejjel a kilépés irányába kell nézni (álló láb felé).

Ezen szabályok alapján pontosan végrehajtott temps lié nemcsak esztétikus középgyakorlat önmagában, vagy kombinációban, hanem nagyon hasznos is a balettet tanulók számára.

Fontosabb formái:

1. Temps lié par terre:
Ez a legegyszerűbb forma. 4/4-es vagy 3/4-es zenére végezzük.
Zenei beosztása 3/4-es zenére:
1. ütem: demi plié
2. ütem: kicsúszás croisé előre
3. ütem: átlépés croisé hátul földön tartott lábbal
4. ütem: tartjuk a croisé hátra nagy pózt

1. ütem: zárjuk a lábat + plié szemben
2. ütem: kicsúszás oldalra
3. ütem: átlépés á la seconde földön pózba
4. ütem: tartjuk a pózt.
A plié és a kicsúszás folyamatos, az átlépés messzire és hangsúlyosan történik. A karok és a fej pontosan, meghatározott módon és irányban mozognak.

2. Temps lié par terre hajlással
A temps lié par terre első (előre) lépése után még a zárás előtt egy hátrahajlást iktatunk a gyakorlatba, az oldalra lépés után pedig egy oldalrahajlást. Ha a temps lié-t előre végezzük, az oldalrahajlás a szabad láb irányába, ha visszafelé, akkor az állóláb irányába történik.
Hátra végzett temps lié esetében, a croisé hátra kilépés után előrehajlás, ritkán hátrahajlás van. A zenei beosztás megváltozik: élőzenére plié és kicsúszás, l-re a kilépés.

3. Temps lié piqué-s kilépéssel
Amikor egy előre croisé-ba és egy oldalra végzett piqué-s kilépést a jellegzetes temps lié kéz használatával kötünk össze, létrejön a temps lié-nek ez a fajtája. Végezhetjük 45°- és 90°-on.
A piqué-s kilépés előkészítése történhet nyújtott térddel vagy gyors kis developpéval.
Nagyon fontos, hogy a kilépő láb térde már a kilépés pillanatában nyújtva legyen. A rálépés magas féltalpra történik. Igyekezni kell a 45°- vagy 90°-os pózt gyorsan felvenni, egy pillanatra rögzíteni és csak azután zárni.

4. Temps lié 90°-on. Grand temps lié
A gyakorlatnak ebben a formájában - az eddigiektől eltérően - a rálépést megelőzi egy pliés álló lábon végzett magas passé-n áthaladó developpé. A gyakorlat végezheto talpon és féltalpon egyaránt.
Előre grand temps lié-nél az első croisé-ba végzett kilépés croisé attitudé pózba történik, lezárás előtt az attitűdé-pózt ki kell nyújtani. Ha ezt a gyakorlatot másik oldalra is folytatjuk, az á la seconde-ban megtartott lábat nem mindig zárjuk le. Gyakori megoldás az, hogy az á la seconde pózt tovább tartjuk, majd egyenesen épaulement-ba fordulva, passé-plié-be húzzuk be, és így folytatjuk a gyakorlatot a másik oldalra.
Hátra temps lié-nél a hátralépés után az elöl croisé pózt kétféleképpen vehetjük fel: nyújtott lábunkat felemelve vagy egy nagyon gyors developpéval. A developpés változat inkább a talpon végzett temps lié-nél használatos, a féltalpra lépéses formánál inkább a nyújtott emelés szokásos.

5. Temps lié sauté
Ha két - egy előre vagy hátra croisé-ba és egy oldalra végzett sissonne tombé-t összekötünk, létrejön a temps lié sauté. Ez a temps lié forma az első, ahol már nem használjuk a temps lié-re jellemzo karváltást. Az ugrás segítése érdekében - mindkét sissonne tömbé zárásakor - a kezeket lezárjuk alaptartásba. Kis és nagy kartartásokkal végezhetjük.

6. Temps lié sauté en tournant
Megegyezik az előző formával, csak sissonne tömbé en tournant-okat kötünk össze.

7. Grand temps lié sauté
Megegyezik az 5. pontban ismertetett formával, itt azonban grand sissonne tombé-kat kötünk össze. Nagy kartartásokkal végezzük.

8. Temps lié par terre tourral
Előre temps lié-nél egy V. pozícióból indított en dehors tour után lépünk ki elore croisé-ba, a zárás kézzel már a következo tour en dehors preparációja. A tour-t egy lábon pliében fejezzük be, és a kilépés előre is, oldalra is nyújtott lábra történik.

Hátra végzett temps lié-hez en dedans tour-t használunk. A tour ebben az esetben hátul tartott lábbal történik. Szimpla és dupla tour-ral egyaránt végezheto.
Tartalom:
Bevezető
Plié, relevé
Battement
Nyújtott battement-ok
Hajlított battement-ok
Fondu
Soutenu
Rond de jambe par terre
Rond de jambe en l'air
Demi és grand rond-ok
Klasszikus balett pózai
Croisé
Effacé
Écarté
Allongé pózok
Attitűdé pózok
Temps lié
Összekötölépések
Pas de bourrée
Fouetté
Tour sur le cou-de-pied
Kis allegro-k
Két lábon végzett kis ugrások
Két lábról egy lábra történő ugrások
Egy lábról két lábra érkező ugrások
Egy lábról egy lábra érkező ugrások
Petit jeté
Ballonné
Battu-k
Battu-vel végzett kis ugrások
Nagy allegro-k
Grand jeté-k
Grand jeté pas-de chat
Jeté entrelacé
Saut de basque
Grand pas de chat-k
Grand cabriole ouvert
Grand cabriole fermé
Jeté fondu
Grand sissonne ouvert
Grand sissonne fermé
Diagonál tourok
Port de bras
Tour lent
Grand tourok
Utolsó frissítés: 24-07-2024

Itt lehet olvasni friss híreket a balettről


Home | DanceMelody.com in English
Jegyzet a művészeti szakközépiskolák táncművészeti tagozatain balettet és balettelméletet oktató pedagógusok számára
a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány tamogatásával jött létre