Szakmai érettségi jegyzet balett tantárgyból. Írta: Rónay Márta balettmester

Szakmai érettségi jegyzet balett tantárgyból

Írta:
Rónay Márta
balettmester

Plié-k, Relevé-k

A plié és a relévé meghatározó alapelemei a klasszikus balettnek és mindeféle táncnak. E kettő nélkül elképzelhetetlen mindenféle mozgás. A plié is, a relévé is az ugrások alapja. A plié mélysége, kidolgozottsága, és a relévé erőssége, hirtelensége határozza meg az ugrások magasságát, szépségét, feszitettségét, egyáltalán a minőségét és a spicc-technikát. A plié térdhajlítást} a relévé emelkedést, ebben az esetben féltalpra vagy spiccre-emelkedést jelent.

Plié
A plié-t nemcsak tánc közben használjuk minden pillanatban, hanem önálló rúd- és középgyakorlatként is. Azért van erre szükség, mert a plié-t fejleszteni, kidolgozni kell, pliégyakorlat nélkül nem kezdődhet egyetlen klasszikus tréning sem. Ismerünk demi plié-t és grand plié-t.

Demi plié:
olyan pozícióban vagy egy lábon végzett térdhajlítás, melynél az álló-láb vagy lábak sarkát nem szabad felemelni, szorosan a földre kell szorítani. A demi plié rendszeres, helyes gyakorlása megnyújtja a lábunkon hátul végigfutó Achilles-int, ezáltal a demi plié mélyebbé válik, s ez nagyon fontos minden táncos számára. Vigyázni kell, hogy a demi plié-ben a térdek oldalra nézzenek, a boka ne essen előre, szaknyelven azt mondjuk: külső élen kell állni és a plié-ben is külső élen kell maradni.
Púdnál vagy középen a plié gyakorlatban a demi plié-t kézkísérettel végezzük.
A preparáció után, a plié megkezdése előtt tenyerünket lefelé forgatjuk, majd a plié mélyítése alatt kezünket lefelé vezetjük alaptartásba, és azon keresztül emeljük I. pozícióba. A demi plié legmélyebb pontján kezünk I. pozícióban van. A térdnyújtás alatt kezünket lassan II. pozícióba vezetjük. A térd kinyújtásával egyidőben érkezik meg a kar II. pozícióba. Egyik sem élezheti meg a másikat. A plié tartott, lassú leereszkedésből és ugyanilyen tartóit lassú térdnyújtásból áll.

Grand plié:
tulajdonképpen egy demi plié-vel kezdődik, de a demi plié legmélyebb pontján nem fordulunk vissza, hanem sarkunkat kissé felemelve mélyebbre ereszkedünk, ameddig csak lehet, de közben sarkunkat folyton a föld felé nyomjuk. Ezáltal a grand plié-ben soha nem magas féltalpon vagyunk, ezzel is fejlesztjük demi plié-nek mélységét.
A grand plié legmélyebb pontjánál indulunk fölfelé, amint lehet - letéve sarkunkat demi plié-n keresztül nyújtjuk a térdünket.
Kézkísérete a következő: demi plié-nél az oldalról lefelé tenyérrel indított kezünk kb. 45o-ra ér. Onnan továbbvezetjük lefelé, és a grand plié legmélyebb pontján alaptartásba kerekítjük.
Felfelé útnál emeljük a kezünket, mire demi plié-be érünk, kezünk I. pozícióba emelkedik. A térdnyújtás alatt I. pozícióból II. pozícióba vezetjük a karunkat.
Természetesen a grand plié is, a kézkísérete is folyamatos, de a láb és a kartartás összhangját fontos betartani.
Demi és grand plié-t a plié-gyakorlatban minden pozícióban csinálhatunk. A plié-gyakorlatokat általában különböző hajlásokkal és relevé-kel kombináljuk.

Relevé-k
A relevé-t nem csak díszítőelemként, hanem gyakran önálló fejlesztő gyakorlatként is használjuk. Fejleszti a láb, különösen a vádli erejét, megalapozza a spiccelés technikáját. Különösen a plié-ből indított relevé-k nagyon fontosak, a hirtelen térdnyújtás képessége a spiccelés feltétele.
Relevé-t csinálhatunk minden pozícióban és egylábon, talpról és plié-ből felemelkedve.
Nagyon vigyázni kell arra, hogy féltalpra vagy spiccre-emelkedéskor a sarok ne forduljon hátra, maradjon kifelé, és leereszkedéskor is pontos pozíciót tudjunk tartani.

Tartalom:
Bevezető
Plié, relevé
Battement
Nyújtott battement-ok
Hajlított battement-ok
Fondu
Soutenu
Rond de jambe par terre
Rond de jambe en l'air
Demi és grand rond-ok
Klasszikus balett pózai
Croisé
Effacé
Écarté
Allongé pózok
Attitűdé pózok
Temps lié
Összekötölépések
Pas de bourrée
Fouetté
Tour sur le cou-de-pied
Kis allegro-k
Két lábon végzett kis ugrások
Két lábról egy lábra történő ugrások
Egy lábról két lábra érkező ugrások
Egy lábról egy lábra érkező ugrások
Petit jeté
Ballonné
Battu-k
Battu-vel végzett kis ugrások
Nagy allegro-k
Grand jeté-k
Grand jeté pas-de chat
Jeté entrelacé
Saut de basque
Grand pas de chat-k
Grand cabriole ouvert
Grand cabriole fermé
Jeté fondu
Grand sissonne ouvert
Grand sissonne fermé
Diagonál tourok
Port de bras
Tour lent
Grand tourok
Utolsó frissítés: 28-05-2024

Itt lehet olvasni friss híreket a balettről


Home | DanceMelody.com in English
Jegyzet a művészeti szakközépiskolák táncművészeti tagozatain balettet és balettelméletet oktató pedagógusok számára
a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány tamogatásával jött létre